Welk Enneagramtype heb jij?

Welk Enneagramtype heb jij?

Natuurlijk wil je weten wat voor enneagramtype je hebt!

We onderscheiden verschillende manieren om er achter te komen.

In volgorde van betrouwbaarheid en validiteit: 1. Je laat een type-interview afnemen door een enneagramcoach.
 2. Je oriënteert je op je mogelijk type door een paneldag mee te maken waarop de enneagramtypen ‘in vivo’ aan je worden gepresenteerd.
 3. Je oriënteert je op je mogelijke type door boeken over het enneagram van goede auteurs te bestuderen. (zie een selectie van auteurs in literatuur)

  zelfkennis

 4. Je oriënteert je op je type door een zo betrouwbaar mogelijke test te maken
  (alhoewel ook een goede test niet kan doorvragen).
 5. Je plukt gewoon een willekeurige test van internet.
  (waardoor je veel opties open houdt).
  Kijk ook eens bij enneagramtesten
 6. Je laat iemand anders zeggen wat voor type jij hebt.
  (jij bepaalt het immers zèlf hoe het bij jou zit?)


Oriëntatie

Voor een eerste oriëntatie tref je hieronder een kort beschrijving van de typen aan.

1 Perfectionist

Stelt hoge eisen aan zichzelf, wil het juiste doen en fouten vermijden om goedkeuring en liefde te verwerven.

Overtuiging: de wereld om mij heen is niet perfect; ik wil verbeteringen aanbrengen.

Aandacht gaat uit naar wat er juist of onjuist is.Betrouwbaar, rechtvaardig en consciëntieus, soms wat rigide

2 Helper

Wil in behoeften en verwachtingen van (belangrijke) anderen voorzien om waardering en sociale status te verkrijgen.

Overtuiging: je moet eerst geven om te kunnen ontvangen. Anderen hebben mij nodig –>trots op de overtuiging onmisbaar te zijn.

Aandacht gaat eerst uit naar de behoeften van de ander.

Warmhartig, sfeerscheppend, actief, soms te opdringerig

3 Succesvolle werker

Gericht op het leveren van prestaties om liefde, aandacht en sociale status te winnen.

Overtuiging:  Als ik presteer ben ik o.k.

Aandacht gaat uit naar succesvolle doelen en prestaties.Overmatige identificatie met succesvolle rollen.

Efficiënt, enthousiasmerend, soms te weinig procesgericht.

 

 
4 Romanticus

Zoekt naar intensiteit en echtheid. Vermijdt bij voorkeur het alledaagse.

Overtuiging: vervulling is niet te vinden in het gewone.

Voedt het verlangen door de aandacht te verleggen naar het onbereikbare.

Verdiepend, fijngevoelig en kunstzinnig, teveel vast bijten in verlangens.

 

 
5 Waarnemer

Trekt zich vaak fysiek en emotioneel terug ter bescherming van onafhankelijkheid en eigen energiebronnen.

Overtuiging: De wereld dringt zich aan mij op. Ik moet mijn privacy waarborgen.

Aandacht naar intellectuele en analytische bezigheden.

Goede adviseur, analytisch, soms emotioneel te afstandelijk.

 

 
6 Sceptische Loyalis

Gericht op het waarborgen van veiligheid en vertrouwen om zich veilig te kunnen voelen.

Overtuiging: de wereld is onveilig.

Aandacht gaat uit naar verborgen bedoelingen van anderen.

Alert en scherpzinnig, projecteert eigen angsten op omgeving.

7 Levensgenieter

Vermijdt pijn en teleurstellingen om zich niet beperkt te hoeven voelen (wil vrijheid). Zet angst en onzekerheid om in het bedenken van plezierige mogelijkheden.

Overtuiging: stilstaan bij pijn of teleurstelling is tijdverspilling.

Aandacht gaat uit naar de toekomst.

Positief, enthousiasmerend, innovatief, maar neiging naar overmatige ‘reframing’ van negatieve ervaringen.

8 Baas, Bepaler

Dwingt respect af door het maken van een krachtige indruk en directheid om zo de kwetsbare kant te vermijden.

Overtuiging: Kwetsbaarheid is zwakte.

Aandacht gaat uit naar controle en macht.

Vaak genereus en beschermend, ook ontkennen van eigen waarheid, zwart-wit en te directief.

 
9 Bemiddelaar

Een neiging om anderen tegemoet te komen en zichzelf te ‘vergeten’ om de harmonie te waarborgen.

Overtuiging: als ik mij aanpas bewaar ik de lieve vrede en blijf ik verbonden zonder me teveel te moeten inspannen.

Aandacht gaat uit naar consensus, comfortabele rust en agenda’s van anderen.

Beminnelijk, tolerant, soms te zelfveronachtzamend.