Type-interview

Wat voor type heb ik?

Het type-interview is een uitstekend middel om je enneagramtype te bepalen. Dat is zorgvuldig, veilig, betrouwbaar en het meest valide.
Een enneagramcoach kan zo’n diepte-interview verantwoord bij je afnemen.


Veel mensen kennen het enneagram als een boeiend persoonlijkheidsmodel.
Iedereen die er kennis mee maakt wordt geprikkeld en zal zich afvragen: welk type heb ík nu eigenlijk?
Het bepalen hiervan is nog niet zo gemakkelijk.
Ondanks lezen en kennis verwerven, bijv. via toetsjes op internet, loop je nogal eens vast.
De beste manier om er achter te komen is het laten afnemen van een zogenaamd type-interview. Dit is een diepteinterview waarbij vragen worden gesteld over alle typen, met de bedoeling om de meest dominante achterliggende motivaties en drijfveren zichtbaar te maken.
Het enneagram analyseert immers niet op basis van gedrag maar kijkt naar achterliggende motivaties!
Een meer relevante vraag is dus:


‘Wat maakt dat ik mij gedraag zoals ik mij gedraag?’.


Het antwoord op deze vraag is niet vast te stellen via een internettest: een test vraagt niet dóór.
De enneagramcoach echter is opgeleid in deze speciale techniek van interviewen en zal a.d.h.v. een type-script, samen met jou onderzoeken in welk patroon jij je het meest herkent.
Dit proces vereist kennis en nauwgezette vaardigheid van de interviewer.
Een interview bij ons beslaat ruim anderhalf uur, waarbij je ook de nodige toelichting krijgt.
Je kunt zelfs, als je dat wilt, een paar coachingsgesprekken als vervolg op dit interview afspreken.
je haalt dan uit het interview, nóg meer rendement omdat met nadruk rekening wordt gehouden met je type-specifieke kenmerken en mogelijke problemen.

De bij ons aangesloten enneagramcoaches hanteren, net als wijzelf voor particulieren een redelijk tarief.


Meer informatie?
 

Neem contact met ons op voor zo’n interview.

Kijk eens op de site van enneagramcoach.nl

Paneldagen (enneagram in-vivo) geven óók een goed beeld.

Ook enneagramcoach worden? Kijk eens naar de NOTE.