Geschiedenis Enneagram

Geschiedenis Enneagram

Het belang van het ontwikkelen van zelfkennis werd al benadrukt door o.a. Plato en de woestijnvaders: wat staat er tussen mij en het Goddelijke?  

Het vroegere enneagram heeft al twee eeuwen vele raakvlakken met de meer spirituele stromingen: Christendom, Joodse Kabbala, Soefisme, Boeddhisme en Hindoeïsme. Via mondelinge overlevering is de leer van het oude enneagramsysteem doorgegeven.

Gurdjieff

G.I. Gurdjieff (overleden in 1948) heeft het Enneagram naar het westen gebracht. 
Het paste goed in zijn leer over de vierde weg. Hij was een expert in het ontwikkelingen van zelfkennis bij mensen. Hij combineerde het enneagram met het doceren van movements en oefeningen met als doel mensen zich meer bewust te doen zijn van hun achterliggende passies en patronen. Frits van Kempen heeft ruim drie jaar deze stroming van de vierde weg actief gevolgd bij de Gurdjieff-stichting in Nederland

Het Enneagram van de persoonlijkheid echter is veel later ontwikkeld.

Oscar Ichazo

De Chileense psychiater Oscar Ichazo speelde hierbij een belangrijke rol. 
Hij leerde de wijsheid van het enneagram kennen van soefi-meesters uit Afghanistan.  Hij combineerde deze leer met de hedendaagse psychologische typologie, die wonderwel paste op het oude model.

Claudio Naranjo

Claudio Naranjo, zijn leerling, werkte het enneagram als persoonlijkheidsmodel verder uit (zie workshop (pdf).
Zijn diepgaande onderzoeksactiviteiten zijn voor het persoonlijkheidsmodel van groot belang geweest.
Voordat Naranjo zelf met zijn inzichten voor het voetlicht trad, gaf hij reeds vele aanzetten tot allerlei studies en publicaties.
Een Amerikaanse Jezuitenorde besloot het model verder over te nemen en uit te werken om geestelijke bijstand te kunnen verlenen.

Sinds de vijftiger jaren zijn er vele enneagramboeken verschenen.
Onder andere van Helen Palmer en David Daniëls, bij wie wij ons in Californië al in 1995 certificeerden. Maar ook van Don Riso en Russ Hudson en Hurley en Donson zijn goede enneagramboeken verschenen. Ook in Europa kwamen steeds meer interessante publicaties. (zie alle goede enneagramboeken.)

Renske met Helen Palmer

David Daniëls en Frits van Kempen

In 2003 schreef Renske van Berkel het boek Coachen met het Enneagram, speciaal ontwikkeld voor coaches en andere begeleiders.

coachen met het enneagram

Het enneagram is dus van alle tijden en heeft altijd al betekenis gehad voor mensen die zich wilden ontwikkelen op het gebied van zelfkennis, persoonlijkheid en interacties met anderen.