Wat is het Enneagram?

Wat is het Enneagram?

Het enneagram leert je veel over jezelf.  De 9 persoonlijkheids- typen zijn een middel tot zelfkennis. Het model analyseert niet op gedrág, maar op het niveau van achterliggende motivaties van dat gedrag. Tegelijkertijd analyseert het enneagram op ‘waar je aandacht automatisch naar toe gaat’ (focus van aandacht).


Herkenning in één type


Het model veronderstelt dat je jezelf in één enneagramtype het meest zult herkennen: alle negen lampjes branden (niets menselijks is ons vreemd), maar één lampje brandt het hardst.
Beken je je eenmaal tot dat type, dan barst er een feest van herkenning los.
Er dienen zich daarna vele groei- en ontwikkelings-mogelijkheden aan.
Het enneagram biedt nuchter gesteld een plattegrond voor verdere zelfkennis als ook voor effectieve verbetering van de eigen relaties, thuis en op het werk of waar dan ook.
Als je je herkent in een enneagramtype beaam je vooral de aangegeven achterliggende motivatie van je gedrag.
Je geeft er ook mee aan dat je van nature geneigd bent je aandacht te richten op een specifiek gedeelte van de werkelijkheid.

Verschillende auteurs hanteren verschillende benamingen voor hetzelfde type.
De namen van de diverse enneatypen zijn minder relevant: het gaat om de kenmerken van de typen, niet om hun namen. Bouwen op een naam zegt minder dan bouwen op een typebeschrijving.

Maar herkenning in één type?


Ja, maar let op, het enneagram is een zeer dynamisch model.
Er is veel variatie binnen één enneagramtype.

  • Iedereen ontwikkelt zich tijdens zijn leven. We groeien, onbewust of (liever) bewust, naar een meer geïntegreerd persoon. Je zou kunnen zeggen, we maken van dat aanvankelijk ruwe type een meer geslepen diamant. Er is dan ook sprake van nog eens 9 ontwikkelingsniveaus binnen elk type.
  • Ook kan je typegedrag worden beïnvloed door één of beide aangrenzende typen rond de cirkel.
    We spreken dan van bijvoorbeeld een 1 met een 2-vleugel, of een 4 met een 5-vleugel, enzovoort.
  • Bovendien nemen we in langdurige emotionele stress-situaties gedragskenmerken over van het type waar de pijl naar toewijst (bijv. 7 –> 1, of 8 –> 5, enzovoort).
  • Terwijl we in emotioneel rustig vaarwater vaak gedragskenmerken laten zien van het type waarvan de pijl op ons type afkomt (7 <– 5, of 8<– 2, enzovoort).
  • Tot slot zijn er nog drie subtypen per enneagramtype. Men kan zich (kort gezegd) meer op zijn plek voelen in een sociale context (groepen); in een één-op-één-situatie (1:1-relaties) of juist in een situatie die te maken heeft met zelfbehoud en overleven (onderdak, voeding, gezondheid, enz).


Zo is er dus nogal wat variatie als iemand zich bekent tot de basismotivatie en focus van aandacht van een type. 
Het bijzondere van het enneagram is dat de meeste mensen zich bij een uitleg of bij een interview vrij snel herkennen in één enneagramtype.


Meer informatie?


Bij Enneagramtypen tref je rondom het enneagram de belangrijkste onderscheidende kenmerken aan van de 9 typen.